Viure a Begur

Gaudeix de tots els secrets del nostre municipi.

Policia Local

La Policia Local forma part dels Cossos de seguretat en l’àmbit local. La seva actuació es basa en el territori local, la feina primordial es garantit els drets i llibertats dels ciutadans, la protecció de les persones, la vigilància i ordenació del trànsit, custòdia d’edificis entre altres i al col·laboració amb els diferents forces i cossos  de seguretat.

Les funcions  de la Policia Local  són les que preveu l’article 53 de Llei Orgànica 2/1986 de 13 de març de Forces i Cossos de Seguretat i les recollides en la pròpia Llei de les policies locals la 16/1991 del 10 de Juliol i totes les altres normes d’aplicació.

 

POLICIA LOCAL 

C/Francesc Forgas, 1 · 17255 Begur
(Baixos de l’Ajuntament de Begur)

Tel. 972 624 200
Fax: 972 622 435
policialocal@begur.cat

 

Regidor de Governació: Rafael Criado
Cap del Cos: Antonio Martínez Gámez (Sotsinspector)