Viure a Begur

Gaudeix de tots els secrets del nostre municipi.

Serveis Econòmics / Hisenda

e-FACT

ENTRADA EN VIGOR:
15 de gener de 2015
TERMINI PER PRESENTAR LES FACTURES:
30 dies des de la data entrega efectiva dels bens o prestació del servei a l’Ajuntament.
QUÈ ÉS LA FACTURA ELECTRÒNICA?
La factura electrònica és un document electrònic que:
Conté el mateix tipus d’informació que hi ha en una factura tradicional i que es transmet a través de mitjans electrònics.
Té validesa legal quan presenta signatura electrònica avançada que garanteix l’autentificació, la integritat i el no repudi.
És susceptible de ser tramés per mitjans electrònics i relaciona a clients i proveïdors.
PROGRAMES PER GENERAR FACTURES ELECTRÒNIQUES
https://www.b2brouter.net (recomanat per l’AOC i gratuït)
REGISTRE I ENTREGA DE LES FACTURES ELECTRÒNIQUES
La bústia d’entrada de factures electròniques de l’Ajuntament de Begur és :
https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=677

HISENDA / SERVEIS ECONÒMICS 
Plaça de l’Església, 8 · 17255 Begur
Tel. 972 624 020

 

Regidor: Andreu Peñalver

Responsables:
Alicia Carrascosa Vega (Interventora)
acarrascosa@begur.cat

 

Marina Pérez (Tresorera acctal.)
mperez@begur.cat

 

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
Dilluns a divendres de 9.00 a 14.00h