Viure a Begur

Gaudeix de tots els secrets del nostre municipi.

Urbanisme

Què fem a Urbanisme?

Urbanisme, Projectes i Obres, GIS

Què fem?

Planejament i gestió urbanística

  • Informar els expedients de planejament i gestió urbanístics d’iniciativa privada.
  • Redactar els projectes de planejament i gestió urbanística d’iniciativa pública.
  • Tramitar tots els documents urbanístics
  • Contestar i resoldre les al·legacions i recursos presentats
  • Participació en la Comissió Informativa d’Urbanisme, Obres i Medi Ambient
  • Tramitació de llicències d’obres
  • Donar informació sobre la situació urbanística de les finques
  • Tramitar les sol·licituds de llicències d’obres
  • Realitzar els informes tècnics sobre els expedients previs a la concessió, suspensió o denegació.
  • Participar en la Comissió de Patrimoni Municipal a nivell tècnic i administratiu.
  • Fer el requeriment de l’ordenança d’ajuts públics per fer restauració i rehabilitació del patrimoni.

Projectes i obres

  • Informar els expedients de planejament i gestió urbanístics d’iniciativa privada.
  • Redactar els projectes de planejament i gestió urbanística d’iniciativa pública.
  • Tramitar tots els documents urbanístics
  • Contestar i resoldre les al·legacions i recursos presentats
  • Participació en la Comissió Informativa d’Urbanisme, Obres i Medi Ambient
  • Tramitació de llicències d’obres

ÀREA D’URBANISME

Plaça de la Vila, 4 · 17255 Begur
Tel. 972 624 020 (extensió 1)

 

HORARI D’ATENCIÓ:
De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h

 

urbanisme@begur.cat