Aprovació Inicial de l’Ordenança Municipal de tramitació dels expedients urbanístics i d’activitats (OMTEUA)

02 gen 2018