Begur TV

Aprovat el pla de treball per a la redacció de l’avanç del nou POUM de Begur

30 set 2022

El Ple de l’Ajuntament va aprovar aquest dimarts 27 de setembre en sessió ordinària el Pla de treball per a la redacció de l’Avanç del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Begur per a la seva adaptació al Pla director de revisió de sòls no sostenibles del litoral gironí.

El pla de treball ha estat redactat per Interlands Ciutat i Territori SL, empresa adjudicatària del contracte; i va ser presentat el passat 31 d’agost. Aquest pla de treball defineix l’abast, les fases, el contingut, els criteris metodològics i els terminis previstos per a dur a terme la redacció d’aquest avanç de revisió del POUM.

Es preveuen un total de tres fases. La primera serà d’anàlisi, diagnosi, hipòtesis i alternatives de desenvolupament urbanístic, i participació ciutadana. La voluntat del consistori és redactar i tramitar l’avanç de revisió del POUM amb la màxima transparència i participació ciutadana, amb l’objectiu de donar veu a tots els actors implicats, per tal que puguin fer arribar les seves al·legacions, aportacions i punts de vista.

En la segona fase es desenvoluparà l’avanç del POUM i el document inicial estratègic i, la tercera i darrera de les fases, serà de valoració de l’exposició pública.

L’Avanç del POUM valorarà la incorporació, en clau urbanística, de les recomanacions de planificació municipal que es desprenen dels diversos documents estratègics, territorials, ambientals i sectorials de què disposi el municipi que puguin tenir incidència per a la determinació dels criteris d’ordenació urbanística municipal.

Comparteix: