Begur TV

Begur aprova el pressupost per a l’exercici del 2023 amb un valor d’uns 10 milions d’euros

11 nov 2022

L’Ajuntament de Begur va aprovar, aquest dimarts en el plenari, el pressupost general per a l’exercici de l’any 2023. Els comptes ascendeixen fins als 10.861.500 euros i, en el capítol d’inversions es destina una partida de 221.000 euros a realitzar diferents actuacions al municipi. Entre els treballs més destacats, es contempla l’habilitació del nou tancament a l’Escola Olivar Vell, l’embelliment de la plaça Forgas i el carrer de la Creu, així com l’execució de la segona fase del projecte de recuperació del safareig Es Quinze.

Pel que fa al capítol de despeses, el personal copsa una partida de 3.564.350 euros, una xifra que implica un augment en un 8,32% respecte enguany.

A les despeses en béns corrents i serveis, en canvi, es destinaran 6.581.150 euros. Com a novetat, el consistori proporcionarà 600.000 euros al Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, com a nou gestió de l’aigua potable a Begur.

L’endeutament es manté a zero i s’evidencia la bona salut de l’arca municipal. El conjunt del pressupost, segons el departament d’Hisenda, ve condicionat per les eleccions del 2023 i la pròrroga de la suspensió de les regles fiscals previstes a la Llei orgànica 2/2012.

Els comptes es van aprovar amb els vots favorables de l’equip de govern, i les abstencions d’Esquerra Republicana i els Socialistes. L’oposició va agrair el marge de maniobra pel govern entrant i va criticar la baixada d’ingressos a la conselleria de festes, recollida de deixalles, policia local o serveis esportius.

Comparteix: