Begur TV

Begur presenta uns pressupostos de 9 milions d’euros pel 2019

25 oct 2018

L’ajuntament de Begur portarà a ple uns pressupostos de 9 milions d’euros pel 2019. Es tracta d’uns comptes continuistes amb l’acció del govern dels tres anys anteriors i que posaran l’accent en els serveis socials i els ajuts a les famílies i entitats, clubs i associacions per mantenir activa la vida social del poble.

Hi haurà poques sorpreses pel que fa a inversions, ja que al tractar-se del darrer exercici el govern es vol centrar en acabar la feina feta. Sí que es reservarà part del romanent de tresoreria que s’obtingui del tancament d’aquest exercici per fer manteniment de la vila, i arreglar franges, voreres i enllumenat.

El principal objectiu del govern de Begur és deixar uns números quadrats i uns comptes sanejats.

Els comptes s’aprovaran en un ple extraordinari que tindria lloc el proper 6 de novembre.

Comparteix: