Begur TV

Begur treu a concurs el servei de recollida d’escombraries

08 mai 2019

Begur ha tret a concurs el servei de recollida i transport de residus. L’Ajuntament ha aprovat el plec de clàusules administratives i tècniques per tal d’adjudicar el servei durant els propers 5 anys, amb possibilitat de pròrroga. Es tracta de la licitació del serveis de recollida i transport de residus urbans, de neteja viària i de neteja de les platges del municipi amb un pressupost base de 8,7 milions d’euros. Durant el darrer any el servei ja ha fet un canvi important implantant la recollida selectiva, una aposta que s’ha anat consolidant i que amb l’entrada de la nova empresa es pretén millorar.

A principis de 2018 es aplicar el sistema de recollida porta aporta, el qual a partir de l’estiu del mateix any es va desplegar a tot el municipi, excepte un parell d’urbanitzacions. Amb aquest any i escatx el municipi ha complert amb l’objectiu marcat i s’ha arribat al 57% de recollida selectiva.

De cara al futur, amb el nou contracte l’Ajuntament es marca diferents objectius a complir com és la prevenció de producció de residus i el foment de la recollida selectiva, la millora de la sostenibilitat ambiental i l’assoliment de la màxima eficàcia i eficiència entre el cost i el rendiment dels serveix, així com també el normal desenvolupament dels serveis de neteja i recollida.

Comparteix: