Begur TV

El Jutjat autoritza la gestió provisional de la guingueta de la cala d’Illa Roja

04 jul 2022

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Begur va acordar el passat 12 d’abril resoldre l’autorització d’explotació de la guingueta situada a la cala d’Illa Roja com a conseqüència de l’incompliment del contracte per part de l’empresa concessionària del mateix, Red Rock 2021 SL.

L’empresa va presentar, posteriorment, un recurs al Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Girona. Aquest va dictaminar que aquesta empresa hauria de fer front a un pagament de 16.043€ a l’Ajuntament de Begur abans del 30 de juny de 2022 si volia ser readmesa en la gestió de l’explotació de la guingueta.

El pagament d’aquest import s’ha fet efectiu ens els terminis dictaminats i ara l’Ajuntament readmetrà provisionalment a l’empresa en la gestió de l’explotació de la guingueta situada a la cala d’Illa Roja, donant compliment, així, al dictamen judicial.

En aquest sentit, es tracta d’una mesura cautelar i no definitiva. El jutjat encara s’ha de pronunciar sobre si la revocació de l’autorització d’explotació de la guingueta per incompliment del contracte acordada per la JGL el 12 d’abril és ajustada o no a dret. Així, en cas que el jutge dictaminés que aquesta revocació és ajustada a dret, es retiraria de forma definitiva la concessió de la guingueta.

L’Ajuntament de Begur ja ha presentat un recurs d’apel·lació sobre aquesta mesura cautelar.

Comparteix: