Begur TV

Setmana Santa amb restriccions d’aigua a Begur

21 mar 2023

L’Ajuntament de Begur s’ha vist obligat a aplicar mesures d’estalvi d’aigua aprovades pel Comitè de Seguiment de la Situació de Sequera del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona amb motiu de la sequera que es viu de fa temps al municipi.

Aquesta situació extrema coincideix amb la celebració de la Setmana Santa i, per tant, el municipi espera gran afluència de turistes i visita de propietaris a les seves segones residencies, la qual cosa significa que es consumirà més aigua durant aquests dies.

Tot i això, els volums lliurats per a abastament de població no poden superar una dotació màxima equivalent de 159 litres per habitant i dia, incloent-hi les fraccions servides des dels recursos propis municipals.

L’ús d’aigua per a abastament resta sotmès a diverses limitacions, entre elles queda prohibit l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com privat, excepte per a la realització de regs de supervivència d’arbres o de plantes, resta prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua, es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, siguin públics o particulars excepte si la neteja és resultat d’un accident o d’un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària, es prohibeix la utilització d’aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire. Es poden consultar les restriccions amb més detall a la web de l’Ajuntament: begur.cat.

Comparteix: