17 de desembre: Ple municipal extraordinari de l’Ajuntament de Begur

12 des 2019

La Sala de Plens de l’Ajuntament de Begur acollirà dimarts 17 de desembre un Ple municipal extraordinari de la corporació amb el següent ordre del dia:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2.- Informacions d’Alcaldia.
3.- Pla de Millora Urbana P-10 / La Coma 2 de Begur. Sol·licitud de nou informe de planejament a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona. (EXP. 419/2018).
4.- Adhesió a l’Aliança Educació 360 – Educació a temps complet. (EXP. 3133/2019).
5.- Rectificació d’acord sobre l’Ordenança reguladora de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari dels serveis públics de subministrament d’aigua potable i de clavegueram del municipi de Begur. (EXP. 2223/2018).