19 de desembre: Ple Municipal Extraordinari de l’Ajuntament de Begur

14 des 2023

L’Ajuntament de Begur celebrarà el dimarts 19 de desembre, a les 20.30 hores, un Ple Municipal Extraordinari.

La sessió tindrà lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament amb el següent ordre del dia:

1-Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2- Presa de possessió del càrrec de regidora de la Sra. Estela Rodríguez Silva del Grup municipal SEMPRE PER BEGUR I ESCLANYÀ  – JUNTS – COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) (Exp. 3768/2023).

3-Informacions d’Alcaldia.

4- Donar compte dels treballs de l’Avanç de revisió del Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal. Document 5. Informes d’organismes i suggeriments. Document 6. Consideracions de continuïtat per a la redacció del POUM (Exp. 2714/2022).

7-Aprovació inicial de la segona modificació de la relació de llocs de treball del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Begur (Exp. 2573/2023).

8-Aprovació definitiva de la modificació del Reglament sobre l’accés rodat a la Platja d’Aiguafreda. Desestimació d’al·legacions (Exp. 1957/2021).

9-Aprovació de la tercera pròrroga del contracte de concessió del servei d’abastament d’aigua potable i de clavegueram del municipi de Begur (Exp. 3102/2021).

10-Aprovació de la Instrucció de funcionament del sistema intern d’informació (Exp. 1986/2022).

11-Deixar sense efecte la modificació de crèdits 2023/04 (Exp. 2553/2023).

12-Aprovació inicial de l’expedient 2023/08, de modificació de crèdits en el pressupost vigent, amb càrrec al Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (Exp. 4118/2023).

El ple es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube de l’Ajuntament. I també podreu recuperar-lo en podcast al web de Ràdio Begur.


Categories: Ajuntament