21 de novembre: Ple Municipal Ordinari de l’Ajuntament de Begur

16 nov 2023

Ple Novembre

L’Ajuntament de Begur celebrarà el dimarts 21 de novembre, a les 20.30 hores, un Ple Municipal Ordinari.

La sessió tindrà lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament amb el següent ordre del dia:

1-Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2-Informacions d’Alcaldia.
3-Aprovació del pressupost general de la Corporació per a l’any 2024. Aprovació de les bases d’execució del personal i de la plantilla de personal (Exp. 3834/2023).
4-Aprovació inicial de l’expedient 2023/06 de modificació de crèdits en el pressupost vigent, amb càrrec al Fons de Contingència (Exp. 3430/2023).
5-Aprovació inicial de l’expedient 2023/07 de modificació de crèdits en el pressupost vigent, amb càrrec al Romanent de Tresoreria (Exp. 3762/2023).
6-Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 22 (Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa) i núm. 25 (Reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari per estacionament de vehicles de tracció mecànica en aparcaments municipals i zones d’estacionament limitat del municipi de Begur) (Exp. 30/2023).
7. Aprovació de la participació del municipi de Begur amb el projecte parcial
“Proposta de digitalització per al servei d’aigua potable i clavegueram de Begur” en la segona convocatòria del PERTE (Exp. 3825/2023).
8. Acceptació de renúncia de candidata al càrrec de regidora de la Sra. Lídia PONCE MARTÍNEZ, del grup JxCat – JUNTS – CM i proposta de nomenament de nova regidora per a cobrir la vacant (Exp. 3768/2023).
9. Precs i preguntes.

El ple es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube de l’Ajuntament. I també podreu recuperar-lo en podcast al web de Ràdio Begur.


Categories: Ajuntament