22 de desembre: Ple municipal ordinari de l’Ajuntament de Begur

18 des 2020

L’Ajuntament de Begur celebrarà el pròxim dimarts 22 de desembre, a les 20.30 hores, un Ple municipal ordinari.

La sessió tindrà lloc al Saló de sessions de l’Ajuntament amb el següent ordre del dia:

. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

. Informacions d’Alcaldia.

. Donar compte de la resolució del regidor delegat d’hisenda sobre l’aprovació inicial de l’expedient 2020/06, de modificació de crèdits en el pressupost vigent.

. Aprovació definitiva del Pla de Millora Urbana del Polígon d’Actuació P-10 / La Coma–2.

. Aprovació inicial de l’Ordenança General reguladora de la concessió de
subvencions.

. Alteració de qualificació jurídica de terreny. Desafectació com a Bé de domini públic i declaració com a parcel·la sobrera.


Categories: Comunicacio