23 de febrer: Ple municipal extraordinari de l’Ajuntament de Begur

22 feb 2021

L’Ajuntament de Begur celebrarà el pròxim dimarts 23 de febrer, a les 20.30 hores, un Ple municipal extraordinari.

La sessió tindrà lloc al Saló de sessions de l’Ajuntament amb el següent ordre del dia:

1- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2- Informacions d’Alcaldia.

3- Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2020. 

4- Aprovació inicial de l’expedient 2021/02, de modificació de crèdits del pressupost vigent.

5- Aprovació d’acord extraprocessal. Recurs Contenciós Administratiu 229/2020. Reclamació de responsabilitat patrimonial per l’execució d’obres a la Font de Baix.


Categories: Comunicacio