25 de febrer: Ple municipal extraordinari de l’Ajuntament de Begur

21 feb 2020 20.30 hh

La Sala de Plens de l’Ajuntament de Begur acollirà dimarts 25 de febrer un Ple municipal extraordinari de la corporació amb el següent ordre del dia:

1.Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2.Informacions d’Alcaldia.

3.Modificació del contracte de gestió indirecta, en règim de concessió, dels serveis municipals d’aigua i de clavegueram.

4.Aprovació inicial de la modificació dels projectes de clavegueram i d’enllumenat públic de la Zona Oest de Sa Riera.

5.Concessió de subvenció a l’Associació de Comerç i Turisme de Begur (ACIT). Aprovació del conveni (309/2020).

6.Aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora de les reserves especials d’estacionament per a les persones amb mobilitat reduïda.


Categories: Ajuntament