25 de maig: Ple municipal ordinari de l’Ajuntament de Begur

24 mai 2021

L’Ajuntament de Begur celebra dimarts 25 de maig, a les 20.30 hores, un Ple municipal ordinari.

La sessió tindrà lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament amb el següent ordre del dia:

. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

. Informacions d’Alcaldia.

. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local d’aprovació de resposta a la consulta de la Subdirección General de Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, sobre el Projecte nomenat “Parque eólico marino flotante Tramuntana, Cataluña (Girona)”.

. Moció d’adhesió al Manifest de la Plataforma “STOP AL MACROPARC EÒLIC MARÍ DE LA COSTA BRAVA NORD”.

. Aprovació inicial de l’expedient 2021/03, de modificació de crèdits en el pressupost vigent.

. Aprovació definitiva de la relació de llocs de treball.

. Aprovació de canvi de dominació de via pública.

. Modificació de l’Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana.

. Aprovació inicial de la modificació plànol de delimitació segons el que estableix la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals modificada per la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

. Precs i Preguntes.


Categories: Comunicacio