26 d’abril: Ple municipal extraordinari de l’Ajuntament de Begur

25 abr 2022

L’Ajuntament de Begur celebrarà el dimarts 26 d’abril, a les 20.30 hores, un Ple municipal extraordinari.

La sessió tindrà lloc a la sala de plens de l’Ajuntament amb el següent ordre del dia:

Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

. Informacions d’Alcaldia.

. Donar compte del Decret d’Alcaldia Número 2022-0285 d’1-04-2022, Modificació del cartipàs municipal.

. Aprovació definitiva de la Modificació de l’Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana.

. Aprovació inicial de l’expedient 3/2022, de modificació de crèdits del pressupost vigent.

. Aprovació inicial del Projecte bàsic del sector d’equipaments de la Font de Baix.

. Aprovació de denominació d’Espai Públic i de Canvi de denominació de Plaça.

. Aprovació provisional de la Modificació Puntual del POUM als àmbits del sector S-26, Bosc Major, i de sòl urbà Mas Gispert, per a l’adaptació al Pla director urbanístic de revisió de sòls no sostenibles del litoral gironí (PDURSNSLG).

. Aprovació inicial, per tercera vegada, de la Modificació del Pla Parcial Urbanístic del Sector S-21 Montcal-2 per a l’adaptació al Pla director urbanístic de revisió de sòls no sostenibles del litoral gironí (PDURSNSLG).


Categories: Comunicacio