26 de març: Ple Municipal Ordinari de l’Ajuntament de Begur

21 mar 2024

L’Ajuntament de Begur celebrarà el dimarts 26 de març, a les 20.30 hores, un Ple Municipal Ordinari.

La sessió tindrà lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament amb el següent ordre del dia:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2. Informacions d’Alcaldia.

3. Incoació d’expedient per a la contractació de les obres d’execució del projecte arquitectònic del sector d’equipaments de la Font de Baix. Aprovació del Plec de clàusules administratives particulars i de la convocatòria de licitació, per procediment obert subjecte a regulació harmonitzada (Exp. 1020/2024).

4. Modificació del contracte de gestió indirecta, en règim de concessió, dels serveis municipals d’aigua i de clavegueram (Exp. 4265/2023).

5. Aprovació definitiva de l’Ordenança Municipal per a l’estalvi d’aigua (Exp. 3221/2023).

6. Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 25 – Taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals (Exp. 974/2024).

7. Aprovació de l’Adhesió al Pla de Serveis d’assistència i cooperació als municipis de la comarca del Baix Empordà (Pla de serveis de Serveis Socials) (Exp. 774/2024).

8. Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2023 (Exp. 758/2024).

9. Precs i preguntes.

El ple es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube de l’Ajuntament. I també podreu recuperar-lo en pòdcast al web de Ràdio Begur.