27 d’abril: Ple municipal extraordinari de l’Ajuntament de Begur

24 abr 2021

L’Ajuntament de Begur celebra dimarts 27 d’abril, a les 20.30 hores, un Ple municipal extraordinari.

La sessió tindrà lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament amb el següent ordre del dia:

. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

. Informacions d’Alcaldia.

. Donar compte de la modificació de la composició del Consell Municipal d’Esclanyà per renúncia d’un representant veïnal. 

. Ratificació d’acord de la Junta de Govern Local referent a l’exercici d’accions
judicials.

. Aprovació de denominació d’espai públic i modificació de denominació de via
pública a Esclanyà. 

. Sol·licitud de pròrroga de la qualificació del municipi de Begur com a municipi
turístic.

.  Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM als àmbits del Sector S-26 Bosc Major i de Mas Gispert per a l’adaptació al PDURSNSLG. 


Categories: Comunicacio