27 de juliol: Ple municipal ordinari de l’Ajuntament de Begur

23 jul 2021

L’Ajuntament de Begur celebra dimarts 27 de juliol a les 20.30 hores, un Ple municipal ordinari.

La sessió tindrà lloc a la sala de plens de l’Ajuntament amb el següent ordre del dia:

. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

. Informacions d’Alcaldia.

. Fixació de les dues Festes Locals per a l’any 2022.

. Proposta de nomenament de Jutge de Pau Titular del municipi de Begur.
Anunci de vacant.

. Precs i Preguntes.


Categories: Comunicacio