27 de setembre: Ple municipal ordinari de l’Ajuntament de Begur

22 set 2022

L’Ajuntament de Begur celebrarà el dimarts 27 de setembre, a les 20.30 hores, un Ple municipal ordinari.

La sessió tindrà lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament amb el següent ordre del dia:

. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

. Informacions d’Alcaldia.

. Aprovació provisional de la modificació puntual del POUM del Polígon d’Actuació P-78. Avinguda de Sant Josep, a Esclanyà.

. Aprovació inicial, per segona vegada, del Pla de Millora Urbana per a la reforma d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres a Sa Tuna.

. Aprovació del Pla de Treball per a la redacció de l’avanç del POUM per a la seva adaptació al Pla director de revisió de sòls no sostenibles del litoral gironí (PDRSNLG).

. Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’any 2023.

. Aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Baix Empordà i l’Ajuntament de Begur d’encàrrec de gestió per la licitació, execució i seguiment del manteniment de les franges de protecció d’incendis.

. Precs i preguntes.


Categories: Comunicacio