28 d’abril: Ple municipal ordinari de l’Ajuntament de Begur

28 abr 2020

L’Ajuntament de Begur celebrarà dimarts 28 d’abril, a les 18 h, un Ple municipal ordinari. La sessió, que es durà a terme telemàticament com a mesura preventiva per la Covid-19, tindrà el següent ordre del dia:

. Acord sobre la celebració de la sessió per mitjans electrònics.

. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

. Informacions d’Alcaldia.

. Aprovació inicial de la Modificació de l’Ordenança Municipal de tramitació dels expedients urbanístics i d’activitats (OMTEUA).

. Aprovació inicial de la Modificació de l’Ordenança reguladora de l’ocupació de la via pública, amb taules, cadires i marquesines.

. Imposició i ordenació de contribucions especials per a l’execució d’obres d’establiment de clavegueram i d’enllumenat públic a la zona oest de Sa Riera. Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva.

. Sol·licitud de nou informe sobre la modificació del Pla Parcial Urbanístic del Sector S-21 “Montcal-2”.

. Aprovació inicial de l’expedient 2020/01, de modificació de crèdits en el pressupost vigent.

. Aprovació inicial de l’expedient 2020/02, de modificació de crèdits en el pressupost vigent.

. Ratificació acord de la Junta de Govern Local. Adhesió al Manifest dels ens locals davant la crisi del Coronavirus.

. Ratificació acord de la Junta de Govern Local. Adopció de mesures extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic de la COVID-19.

. Precs i preguntes.

Els veïns i veïnes interessats a formular preguntes en el marc del Ple municipal ordinari de dimarts 28 d’abril poden fer arribar les seves consultes telemàticament via instància abans de l’inici de la sessió. Aquestes es resoldran al final del plenari.

El Ple municipal, finalment, també es publicarà al web www.begur.cat un cop finalitzada la sessió.

 

 

 


Categories: Comunicacio