28 de febrer: Ple municipal extraordinari de l’Ajuntament de Begur

23 feb 2023

L’Ajuntament de Begur celebrarà el dimarts 28 de febrer, a les 20.30 hores, un Ple municipal extraordinari.

La sessió tindrà lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament amb el següent ordre del dia:

. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

. Informacions d’Alcaldia.

. Donar compte al Ple de la liquidació del pressupost de 2022.

. Aprovació inicial de l’expedient 2023/02, de modificació de crèdits en el pressupost vigent.

. Aprovació de l’Avanç de revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Begur (POUM).

. Aprovació de la suspensió cautelar de llicències en determinats àmbits del terme municipal, arran de la tramitació de la revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM).

. Adhesió al Pla per a la diversitat afectiva, sexual i de gènere de la comarca del Baix Empordà.

. Declaració institucional de situació d’emergència climàtica.


Categories: Ajuntament