28 de juliol: Ple municipal ordinari de l’Ajuntament de Begur

24 jul 2020

L’Ajuntament de Begur convoca dimarts 28 de juliol, a les 20.30 h, un Ple municipal ordinari. La sessió, que se celebrarà a la Sala de Plens, tindrà el següent ordre del dia:

. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

.  Informacions d’Alcaldia.

. Pla de Millora Urbana P-10 / La Coma–2. Sol·licitud de nou informe de planejament.

. Aprovació provisional de la modificació puntual del POUM al sector d’equipaments de la Font de Baix.

. Aprovació definitiva de la modificació del Pla Parcial Urbanístic del Sector S-21 – Montcal 2.

. Aprovació definitiva de l’Ordenança Municipal reguladora de les reserves especials d’estacionament per a les persones amb mobilitat reduïda. Resolució d’al·legació.

. Incoació d’expedient per a la contractació de les obres de clavegueram i enllumenat públic de la zona oest de Sa Riera. Aprovació del Plec de clàusules. Convocatòria de procés de licitació.

. Aprovació del compte general de la Corporació de l’any 2019.

. Ratificació d’acord. Cessió d’ús dels Consultoris Mèdics de Begur i d’Esclanyà a la Fundació Hospital de Palamós – Serveis Integrats de Salut Baix Empordà (FHP-SI5BE).

. Precs i preguntes.


Categories: Comunicacio