28 de setembre: Ple municipal ordinari de l’Ajuntament de Begur

23 set 2021

L’Ajuntament de Begur celebrarà el pròxim dimarts 28 de setembre, a les 20.30 hores, un Ple municipal ordinari

La sessió tindrà lloc a la sala de plens de l’Ajuntament amb el següent ordre del dia:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2.- Informacions d’Alcaldia.
3.- Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’any 2022.
4.- Nomenament de Jutge de Pau titular del municipi de Begur.
5.- Aprovació definitiva de la modificació del plànol de delimitació, segons el que estableix la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals, modificada per la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
6.- Precs i preguntes.


Categories: Comunicacio