29 de novembre: Ple municipal ordinari de l’Ajuntament de Begur

24 nov 2022

L’Ajuntament de Begur celebrarà el dimarts 29 de novembre, a les 20.30 hores, un Ple municipal ordinari.

La sessió tindrà lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament amb el següent ordre del dia:

. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

. Informacions d’Alcaldia.

. Aprovació de l’Estudi Econòmic per a la determinació de les tarifes del servei de subministrament d’aigua potable a Begur per a l’any 2022.

. Aprovació inicial de la tercera modificació del plànol de delimitació, segons el que estableix la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions en terrenys forestals, modificada per la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

. Moció per a l’adhesió a l’Agenda digital dels municipis de Catalunya, impulsada per Localret.

. Precs i preguntes.


Categories: Ajuntament