29 de setembre: Ple municipal ordinari de l’Ajuntament de Begur

25 set 2020

L’Ajuntament de Begur celebrarà el pròxim dimarts 29 de setembre, a les 20.30 hores, un Ple municipal ordinari. La sessió tindrà lloc al Saló de sessions de l’Ajuntament amb el següent ordre del dia:

. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

. Informacions d’Alcaldia.

. Adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI). (EXP. 2263/2020).

. Ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci de la Costa Brava. Entitat Local de l’Aigua. (EXP. 2237/2020).

. Imposició i ordenació de contribucions especials per a l’execució d’obres d’enllumenat públic a la zona verda situada a l’avinguda de Sant Josep d’Esclanyà. (EXP. 2269/2020).

. Incoació d’expedient per a la contractació de la redacció dels projectes bàsic i d’execució, i de la direcció facultativa, del sector d’equipaments de la Font de Baix. Aprovació de les bases del concurs de projectes i de la convocatòria. (EXP.2000/2020).

. Precs i Preguntes.


Categories: Comunicacio