30 de juny: Ple municipal extraordinari de l’Ajuntament de Begur

25 jun 2020

L’Ajuntament de Begur celebrarà dimarts 30 de juny, a les 20.30 h, un Ple municipal extraordinari. La sessió tindrà el següent ordre del dia:

. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

. Informacions d’Alcaldia.

. Alteració de la qualificació jurídica de terreny. Canvi de traçat de camí públic. Desafectació de camí i afectació de nou camí.

. Aprovació provisional de la Modificació d’Ordenances Fiscals per la Covid-19.

. Fixació de les dues Festes Locals per a l’any 2021.

. Aprovació d’informe referit a l’aprovació inicial del Pla Director urbanístic de revisió de sòls no sostenibles del Litoral Gironí, dins del termini d’audiència.

. Aprovació inicial de l’expedient 2020/04 de modificació de crèdits del pressupost vigent.

. Aprovació inicial de l’expedient 2020/05 de modificació de crèdits del pressupost vigent.

 


Categories: Comunicacio