30 de novembre: Ple municipal ordinari de l’Ajuntament de Begur

29 nov 2021

L’Ajuntament de Begur celebrarà el dimarts 30 de novembre, a les 20.30 hores, un Ple municipal ordinari.

La sessió tindrà lloc a la sala de plens de l’Ajuntament amb el següent ordre del dia:

. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

. Informacions d’Alcaldia.

. Aprovació definitiva de la relació de béns i drets afectats per un procediment expropiatori. Aprovació de conveni expropiatori de mutu acord.

. Adhesió al Manifest amb motiu del Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones.

. Precs i preguntes.


Categories: Ajuntament