31 de gener: Ple municipal ordinari de l’Ajuntament de Begur

26 gen 2023

L’Ajuntament de Begur celebrarà el dimarts 31 de gener, a les 20.30 hores, un Ple municipal ordinari.

La sessió tindrà lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament amb el següent ordre del dia:

. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

. Informacions d’Alcaldia.

. Nomenament de Jutge de Pau substitut del municipi de Begur.

. Concessió de subvencions a entitats, associacions i grups polítics per a l’any 2023.

. Adhesió al pacte d’Alcaldies pel clima i l’energia sostenible.

. Aprovació del Pla d’Acció per a l’energia sostenible i el clima (PAESC).

. Aprovació del Programa de Participació Ciutadana per el procés de revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM).

. Manteniment de la gestió i explotació dels aparcaments públics de Begur.

. Modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 4 de l’Impost sobre l’Increment del Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana.

. Aprovació inicial del Reglament sobre l’accés a la platja d’Aiguafreda.

. Precs i preguntes.


Categories: Comunicacio