6 de juliol: Ple municipal extraordinari de l’Ajuntament de Begur

01 jul 2021

L’Ajuntament de Begur celebra dimarts 6 de juliol, a les 20.30 hores, un Ple municipal extraordinari.

. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

. Informacions d’Alcaldia.

. Aprovació inicial de l’expedient 2021/04 de modificació de crèdits del pressupost vigent.

. Aprovació del compte general del pressupost de la Corporació de l’any 2020.

. Aprovació del Text refós de la Modificació puntual del POUM relativa als usos hotelers, de restauració, d’habitatges turístics, a l’agrupació de parcel·les residencials i a les zones de verd privat.

. Aprovació inicial de la Modificació del Pla Parcial Urbanístic del sector S-21 del POUM de Begur, Montcal 2, per a l’adaptació al Pla director urbanístic de
revisió de sòls no sostenibles del litoral gironí (PDURSNSLG). 

. Inici de procediment individualitzat per expropiació. Aprovació inicial de la relació de béns i drets afectats.

. Moció de suport a l’amnistia. 


Categories: Comunicacio