8 de novembre: Ple municipal extraordinari de l’Ajuntament de Begur

03 nov 2022

L’Ajuntament de Begur celebrarà el dimarts 8 de novembre, a les 20.30 hores, un Ple municipal extraordinari.

La sessió tindrà lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament amb el següent ordre del dia:

. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

. Informacions d’Alcaldia.

. Aprovació del pressupost general de la Corporació per a l’any 2023. Aprovació de les bases d’execució del pressupost i de la plantilla de personal. Modificació de la relació de llocs de treball.

. Aprovació inicial de l’expedient 2022/07 de modificació de crèdits del pressupost vigent.

. Aprovació inicial de l’expedient 2022/08 de modificació de crèdits del pressupost vigent.

. Aprovació del text refós de la modificació del POUM als àmbits del Bosc Major i Mas Gispert per a la seva adaptació al PDURSNSLG.

. Aprovació definitiva de la segona modificació del Pla Parcial urbanístic del Sector S-21 Montcal 2 per a la seva adaptació al PDURSNSLG.

. Aprovació del pla normatiu de l’Ajuntament de Begur per a l’any 2023.

. Nomenament de Jutge de Pau substitut. Anunci de vacant.

. Aprovació del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals.

. Denominació de via pública.

. Moció d’impuls al municipalisme i la seva conciutadania.

. Moció per al reconeixement i l’acompanyament en el dol gestacional, perinatal i neonatal.


Categories: Ajuntament