Acta de sessió de Ple ordinària

28 des 2017

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BEGUR.
Identificació de la sessió
Núm.: 07
Caràcter: ordinària
Data: 28 de novembre de 2017
Horari: de 20.37 a 21.39 h
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Begur


Categories: Ajuntament