Acta de Sessió del Ple Extraordinària

07 nov 2017 20:30h

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BEGUR.
Identificació de la sessió
Núm.: 06
Caràcter: Extraordinària
Data: 07 de novembre de 2017
Horari: de 20.32 a 21.45 h
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Begur