Actuacions de millora de la xarxa de subministrament d’aigua a Begur

16 mai 2024

En els últims sis mesos s’han detectat i reparat 128 fuites, algunes de les quals suposaven la pèrdua de fins a 6 m³ a l’hora.

Durant els últims mesos de 2023, i els primers de 2024, lAjuntament de Begur, juntament amb lempresa comercialitzadora de laigua, Aigües de Catalunya, han mantingut els esforços per abordar les fuites daigua que afecten la localitat i que estan directament vinculades a leficiència de la xarxa de subministrament daigua.

Les intervencions han estat constants, amb reparacions, millores i tasques de manteniment preventiu durant tot lany anterior per abordar aquesta qüestió crítica, que es veu reflectida en el consum mitjà de litres per habitant i per dia. 

A banda de les accions correctives davaries i fuites, lAjuntament també realitza un manteniment preventiu de les instal·lacions, amb tasques com el desbrossament dels recintes dels dipòsits i el manteniment de les instal·lacions.

Detecció de fuites i millores preventives

Daquesta manera, durant el darrer trimestre de 2023, es van detectar i resoldre 61 fuites, i es van revisar 94,87 quilòmetres de la canonada municipal. Les inversions en aquest període pel que fa a aquests treballs i a les millores de la xarxa van ascendir a 25.067 euros, amb obres destacables com la substitució de la vàlvula reguladora del nucli, la instal·lació d’un nou hidrant al carrer Petúnies o la instal·lació d’un comptador contra incendis a l’aparcament de l’Avinguda Onze de Setembre.

Al primer trimestre de 2024, es van portar a terme actuacions per a la detecció i correcció de 67 fuites, i per a la revisió de 26,23 quilòmetres de la xarxa. Aquests treballs han permès localitzar algunes pèrdues històriques que han suposat una millora important del rendiment de la vila. N’és un bon exemple la fuita localitzada al Carrer Medes (sector Aiguafreda), que ha suposat deixar de perdre 6 m³/h o la fuita localitzada al Carrer Rec de lAigua (sector la Borna) que també tenia una pèrdua important de 3 m³/h. Aquestes actuacions han suposat un cost de 9.221 euros, incloent-hi treballs com el recanvi de la vàlvula reguladora del Bali i d’Esclanyà i de Mas Mató.

Aquestes actuacions semmarquen en lesforç del consistori per a frenar els consums daigua i cuidar un recurs tan preuat, amb accions destacades com el Pla demergència en situació de sequera per al municipi de Begur o les reunions periòdiques de la Comissió Municipal de la Sequera.


Categories: Medi Ambient