Ajuntament i Dipsalut treballen de la mà per protegir i fomentar la salut als equipaments i espais públics

10 mar 2020

El consistori s’acull un any més als programes i subvencions de Dipsalut que tenen per objectiu garantir i fomentar la salut a espais com els centres educatius, els equipaments esportius o les platges.

L’Ajuntament de Begur sol·licita cada any a Dipsalut, l’organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, el desplegament al municipi de diferents programes subvencionats de protecció i promoció de la salut als equipaments municipals i els establiments públics. Amb aquestes mesures, l’Ajuntament té per objectiu fomentar que tots els espais públics de Begur siguin espais plenament saludables i segurs per als veïns i veïnes que en facin ús. Enguany els programes de suport sol·licitats a Dipsalut fan referència a cinc grans àmbits d’actuació: sanitat ambiental, aigües de consum humà, establiments públics i indrets habitats, suport tècnic en salut ambiental i promoció de la salut.

Els programes s’adrecen, fonamentalment, a mantenir la salubritat, higiene i condicions dels equipaments esportius i els centres educatius; garantir la seguretat a les platges; lluitar contra les plagues urbanes (mosquit tigre, vespa asiàtica…); i garantir la qualitat de l’aigua de l’aixeta. No obstant, també s’ha demanat suport  per al desplegament de mesures de foment actiu de la salut, com ara el programa d’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut o la iniciativa “Sigues tu”, eines i actius per la salut, que dona suport i formació als alumnes dels centres de primària per entrenar les seves habilitats i destreses psicosocials i complementar i optimitzar la intel·ligència i els coneixements.

Tot seguit s’enumeren els programes específics sol·licitats en cada àmbit d’actuació.

 • Sanitat ambiental. Programa de suport a la gestió i control de la salubritat de les instal·lacions d’alt i baix risc de transmissió de legionel·losi

 

 • Aigües de consum humà. Programa d’avaluació i control de la qualitat de l’aigua a l’aixeta del consumidor

 

 • Establiments públics i indrets habitats
  • Programa de suport a la gestió de la salubritat de les platges
  • Programa de suport econòmic per a la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme de platges
  • Programa de suport a la gestió de riscos derivats de la presència del mosquit tigre
  • Programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes (vespa asiàtica, rosegadors, insectes, paneroles)

 

 • Suport tècnic en salut ambiental. Programa d’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut
 • Promoció de la salut. Programa “Sigues tu”, eines i actius per la salut.

 

Tots aquests programes van acompanyats de visites de seguiment, control i inspecció, les quals  contemplen un seguit d’analítiques; i posteriorment es programen les neteges i desinfeccions corresponents en els diferents àmbits d’actuació quan s’escau.


Categories: Medi Ambient