Ajuts de suport a la solvència empresarial

17 nov 2021

S’obre una nova convocatòria dels ajuts, que es poden demanar fins al 19 de novembre.

El 12 de novembre va obrir una nova convocatòria d’ajuts directes a empreses i autònoms de tots els sectors (excepte els financers) que hagin patit una caiguda de la facturació arran de la pandèmia i tinguin deutes i pagaments pendents.

L’objectiu d’aquesta línia és cobrir els deutes pendents amb proveïdors, amb entitats  financeres i el pagament de deutes derivats dels costos fixos.

Novetats d’aquesta convocatòria

. S’amplia el termini dels deutes del 31 de maig al 30 de setembre.

. També se subvencionen els costos fixos, tant si s’han pagat com si no, incloses les pèrdues comptables.

Qui pot demanar l’ajut

Empreses i professionals que es dediquin a alguna de les activitats econòmiques incloses en la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE), excepte les activitats financeres i d’assegurances i les activitats d’organitzacions i organismes extraterritorials, i hagin dut a terme aquesta activitat durant el 2019 i 2020 i ho continuïn fent en l’actualitat.

Les persones i empreses que es van presentar en alguna de les dues convocatòries anteriors (en el marc de l’Ordre ECO/127/2021 i de l’ORDRE ECO/153/2021) i complien els requisits poden realitzar aquesta nova inscripció prèvia, sempre que no hagin percebut l’import màxim de l’ajut i el deute que declaren sigui complementari al ja declarat a la inscripció prèvia anterior.

Consulta tots els requisits a l’apartat ‘A qui va dirigit’ de la pàgina del tràmit Preguntes més freqüents sobre les persones beneficiàries

Com es demana

. La sol·licitud es fa a través del formulari d’inscripció prèvia.

. L’ordre de la inscripció prèvia no dona preferència en l’atorgament de l’ajut.

. Es pot presentar del 12 de novembre a les 9h i fins al 19 de novembre a les 14h.

Quin és el procediment

. Inscripció prèvia: cal emplenar el formulari electrònic abans del 19 de novembre a les 14h.

. Publicació de bases i de la convocatòria al DOGC: serviran per concretar els criteris definitius de la concessió dels ajuts. No caldrà fer cap altra petició, la inscripció prèvia ja serveix com a sol·licitud.

. Publicació d’atorgaments: les persones beneficiàries rebran un avís per SMS i per correu electrònic i l’ingrés al compte indicat.

. Justificació: les persones beneficiàries han de disposar i custodiar tota la documentació acreditativa, que els podrà ser requerida en la fase de justificació.


Categories: Promocio Economica