Anunci i Plec de Clàusules econòmiques, administratives i jurídiques del contracte de serveis per l’execució de l’enllumenat pel carrer Santiago Rusiñol de Sa Rierac.

28 des 2017

La Junta de Govern Local, reunida en sessió duta a terme el 21 de novembre de 2017, va acordar:
21.- Incoació de l’expedient de contractació del servei per a l’execució de l’enllumenat del carrer Santiago Rusiñol de Sa Riera.- Exp. 1317/2017.


Categories: Ajuntament