Aprovat el pla de treball per a la redacció de l’avanç del nou POUM de Begur

28 set 2022

L’objectiu d’aquesta revisió és buscar el millor equilibri entre la necessitat de creixement i la preservació dels recursos naturals i valors paisatgístics, històrics i culturals de Begur; així com adaptar i actualitzar el POUM als canvis socials, econòmics, mediambientals i legislatius que s’han produït durant els darrers 19 anys. L’Ajuntament fa una crida a tota la població i actors implicats per a fer arribar les seves al·legacions, aportacions i punts de vista.

El Ple de l’Ajuntament va aprovar aquest dimarts 27 de setembre en sessió ordinària el Pla de treball per a la redacció de l’Avanç del nou POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) de Begur per a la seva adaptació al Pla director de revisió de sòls no sostenibles del litoral gironí (PDRSNLG).

El pla de treball ha estat redactat per Interlands Ciutat i Territori SL, empresa adjudicatària del contracte; i va ser presentat el passat 31 d’agost. Aquest pla de treball defineix l’abast, les fases, el contingut, els criteris metodològics i els terminis previstos per a dur a terme la redacció d’aquest avanç de revisió del POUM. Així, es preveuen un total de tres fases:

. Primera fase: anàlisi, diagnosi, hipòtesis i alternatives de desenvolupament urbanístic, i participació ciutadana. En aquest sentit, la voluntat del consistori és redactar i tramitar l’avanç de revisió del POUM amb la màxima transparència i participació ciutadana, amb l’objectiu de donar veu a tots els actors implicats (entre ells, els veïns i veïnes del municipi, el teixit associatiu local i el teixit empresarial de la vila), per tal que puguin fer arribar les seves al·legacions, aportacions i punts de vista.

. Segona fase: avanç del POUM i document inicial estratègic.

. Tercera fase: valoració de l’exposició pública.

Maite Selva, alcaldessa de Begur, destaca que “tenim molt interès a poder fer realitat la revisió de l’actual Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, ja que és molt necessària perquè el POUM s’adeqüi als temps actuals. Volem que el procés sigui el més participatiu possible i tots els actors implicats -veïns i veïnes, entitats i empreses- hi són convidats a prendre-hi part. Esperem que hi hagi molta participació”.

L’Avanç del POUM valorarà la incorporació, en clau urbanística, de les recomanacions de planificació municipal que es desprenen dels diversos documents estratègics, territorials, ambientals i sectorials de què disposi el municipi que puguin tenir incidència per a la determinació dels criteris d’ordenació urbanística municipal. Per tot plegat, l’Avanç del POUM contindrà els següents elements:

. Objectius generals del Pla.

. Síntesi de les diverses alternatives considerades.

. Síntesi dels criteris urbanístics, ambientals i socials.

. Descripció de les característiques bàsiques de la proposta d’ordenació.

. Justificació de l’alternativa escollida.

. Document inicial estratègic.

Cal recordar que l’Ajuntament de Begur està treballant des de principis d’aquest 2022 en la redacció i tramitació de l’avanç de revisió de l’actual Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), vigent des de l’any 2003. L’objectiu d’aquesta revisió és buscar el millor equilibri entre la necessitat de creixement i la preservació dels recursos naturals i valors paisatgístics, històrics i culturals de Begur; així com adaptar i actualitzar el POUM als canvis socials, econòmics, mediambientals i legislatius que s’han produït durant els darrers 19 anys.

El consistori, a més, ha estat part activa al llarg dels darrers anys en la redacció del nou Pla Director Urbanístic (PDU) de la Costa Brava amb l’objectiu de definir un nou POUM que protegeixi les zones verdes i l’entorn natural privilegiat del municipi, redueixi l’impacte mediambiental i la superfície total hàbil per a la construcció i millori l’entorn i integri els edificis en el paisatge.

Recorda que pots recuperar els plens anteriors a través de l’eina de podcast del web de Ràdio Begur.


Categories: Urbanisme