Aprovat el reglament dels horts ecològics comunitaris de Begur

02 mai 2018

L’Ajuntament de Begur ha aprovat inicialment el reglament de règim d’ús dels horts de titularitat municipal i per l’atorgament de llicències d’ús privatiu del domini públic. El reglament, aprovat amb l’abstenció de l’oposició, CiU, es fa paral·lelament a l’adequació dels horts, començant amb una quinzena, que estaran ubicats en una finca municipal de 7.500m² que es troba a l’altre costat del vial de circumval·lació, davant per davant de l’aparcament del Sot d’en Ferrer. Els horts, anomenats El Sot i amb una aposta per l’agricultura ecològica, es complementaran amb una zona comunitària. “Amb aquests horts volem potenciar els valors ambientals, però també socials”, ha recordat l’alcalde i responsable de l’àrea de Medi Ambient, Joan Loureiro.

Per poder tenir un hort, que es farà a través d’un sorteig públic entre els interessats, cal ser veí de Begur i tenir més de 18 anys. A més, no pot disposar de cap altre hort en propietat o lloguer a la comarca del Baix Empordà. També hi podran accedir associacions o entitats, sempre que estiguin registrades i busquin una finalitat terapèutica o pedagògica. La llicència municipal serà per un període anual, amb un màxim de 4 anys. Els adjudicataris hauran de satisfer un preu públic, que serà de 60 euros anuals, a més de dipositar una fiança de 150 euros.

L’Ajuntament, sempre, mantindrà la propietat de les finques. I sempre podrà fixar les condicions d’ús i modificar les parcel·les. En els horts només es podran conrear hortalisses, verdures i flors, sempre que no estiguin prohibides, i sempre sota els criteris de l’agricultura ecològica. És a dir, no es podrà utilitzar productes fitosanitaris, adobs de tipus químic. Però tampoc podran superar en un 50% de la superfície de la parcel·la amb un mateix conreu, la realització de cap classe d’obra, aportar-hi materials que alterin l’estètica (bidons, cadires, ampolles, sacs…) o la tinença o cria de qualsevol mena d’animal o bestiar. Els hortolans podran disposar d’un magatzem per guardar-hi els estris i les eines necessàries.

Al mateix temps, es potenciarà la gestió adequada de les deixalles i la de l’ús de l’aigua. En aquest sentit, s’impulsaran diverses jornades formatives i tècniques, a través de Càritas. Es vol que els hortolans participin de les jornades de treball comunitari, com també que mantinguin l’hort cultivat durant tot l’any. Al mateix temps, s’haurà de facilitar l’entrada als horts a grups d’escolars que, sota la direcció de monitors, vulguin conèixer els treballs agrícoles.

La creació dels horts comunitaris municipals és una de les fites que s’havia marcat l’àrea de Medi Ambient per aquest mandat. A part de recuperar solars abandonats i erms, també es vol incentivar la relació de la societat civil, potenciant la interrelació entre joves, jubilats, aturats… tots aquells que estiguin interessats.

A nivell ambiental, a part de recuperar horts, que és el que hi havia hagut en aquesta finca, com es pot observar amb la presència encara de parets seques per superar el desnivell existent, es vol potenciar el tema mediambiental. Per això, s’integrarà el torrent, amb un passeig a banda i banda d’ell, ja que la pròpia normativa actual no permet fer-hi res a cinc metres a banda i banda de la llera. A més, també s’està treballant perquè aquest passeig serveixi de connexió entre el nucli antic de Begur i el safareig d’es Quinze i el sender que porta el mateix nom, com també els senders cap l’Espai Mas d’en Pinc i cap el Semàfor.