Aturades les obres de Sant Josep i Sa Fontansa, a Begur, per no perjudicar els veïns durant l’estiu

26 jul 2019

El nou equip de govern de Begur ha decidit aturar els projectes de les obres de millores que s’estan portant a terme a Sa Fontansa, prop del nucli de Begur, i al barri de Sant Josep, a Esclanyà. L’alcaldessa, Maite Selva, ha justificat la paralització de les dues obres, que provocaven moviments de terra i passos constants de camions, per no perjudicar els veïns d’aquests dos àmbits urbans, amb una gran presència de primera residència, durant l’època estival. Tot i això, es deixen fer obres menors al nou vial del barri de Sant Josep, ja que no afecta directament al nucli urbà. Al llarg del mes d’agost, el nou govern té previst reunir-se amb els veïns dels dos àmbits afectats per explicar la situació de les obres. La trobada amb els de Sa Fontansa serà el dia 6 d’agost, a les 17 hores, a la sala de plens de l’Ajuntament, mentre amb els de Sant Josep, el 19 d’agost, a les 18 hores, al local polivalent d’Esclanyà. Les dues obres es reiniciaran al llarg del mes de setembre, ha recordat Selva.

La paralització al barri de Sant Josep d’Esclanyà afecten les obres relacionades amb el condicionament de l’aparcament públic que hi ha dins el barri. Un aparcament que també comptarà amb un parc infantil i una zona d’esbarjo, a tocar el vial. Una aturada provocada per les molèsties als veïns davant el moviment de terra i el pas constant de camions, ha recordat el regidor d’Obres, Jordi Carreras. Tot i això, han quedat fora del decret d’aturada els treballs en el vial de nova obertura, que ha de donar sortida  als cotxes del barri. Així, en aquest àmbit es continuen les feines de pavimentació de voreres i murets de tancament de finques. Amb l’aturada parcial també es mira, segons ha recordat Carreras, evitar problemas posteriors per qüestions de terminis o incompliment del contracte.

L’actuació al barri de Sant Josep es concreta en la millora de la vialitat. Una millora que passa per la construcció d’un nou vial, allargant l’actual carrer Manel Massoni, dins el terme de Palafrugell, per donar sortida a tot el barri i evitar que s’hagi de fer per l’avinguda de Sant Josep, que ja és el d’entrada.  Amb el nou traçat viari, els tres carrers, que acaben ara en cul-de-sac (Mestral, Gregal i Xaloc), tindran connectivitat per l’altra banda de l’avinguda Sant Josep. A més, tots tres tindran un únic sentit de circulació, amb una zona d’aparcament en un dels dos costats. L’avinguda Sant Josep passarà a ser només el vial d’entrada al barri. El projecte es va adjudicar a l’empresa Aglomerats Girona per 308.880 euros.

L’aturada a Sa Fontansa segueix el mateix patró del barri de Sant Josep, ja que s’han d’obrir rases per l’estesa de la fibra òptica i passar la nova instal·lació de l’enllumenat públic, que ara serà amb tecnologia led, a més de renovar el paviment de les voreres. El projecte es va adjudicar a l’empresa Mugadas SLU per 464.479,75 euros. Les obres, que es van iniciar el mes d’abril, tenen un termini d’execució de 5 mesos.

El sector de Sa Fontansa presentava una problemàtica en el mal estat i diversitat del tipus de paviments de les voreres, l’estat deficient de l’encintat amb la vorada en mal estat, amb les instal·lacions aèries de telèfons en general i l’enllumenat amb punts de llum amb columnes i lluminàries envellides i en mal estat de conservació, amb làmpades de vapor de sodi d’alta pressió que suposen un cost energètic elevat i de baix rendiment. Els punts de llum estaven emplaçats propers a la vorada i obstaculitzaven la continuïtat de pas dels vianants per les voreres.