Avui, 20,30 hores, ple de l’Ajuntament de Begur

28 ago 2018

Ordre del dia:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2.- Informacions d’Alcaldia.

3.- ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Aprovació provisional de la modificació puntual del POUM referida a l’ajust  de la delimitació del Sector S-6b Es Torradors (B) i els àmbits contigus. (EXP. 823/2017).

4.- ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Aprovació definitiva de l’actualització del Projecte d’Urbanització Bàsica i Complementària del Polígon d’Actuació P-67/Mas Mató-2. (EXP. 1592/2018).

5.- Aprovació del Text refós del Pla Especial Urbanístic del Càmping Begur­­­. (EXP. 310/2017).

6.- Acceptació d’adjudicació de bé embargat en pagament de deutes no coberts. (EXP. 1997/2018).


Categories: AjuntamentPolitica