Avui, 20:30h, ple de l’Ajuntament de Begur

28 nov 2017 -h

Ordre del dia:

1.Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2.Informacions d’alcaldia.

3.Adhesió a l’Associació de Municipis Catalans per a la recollida selectiva porta a porta. Aprovació dels Estatuts.

4.Encàrrec de gestió a la Diputació de Girona per a la licitació agregada per contractar l’execució d’accions a fi de millorar l’eficiència energètica i reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle que han estat prèviament planificades en Plans d’Acció d’Energia Sostenible (PAES), aprovats pel Ple.

5.Aprovació del conveni urbanístic amb l’Ajuntament de Palafrugell en relació a l’execució d’obres de vialitat al Sector Sud 1.1. Piverd Est, al terme municipal de Palafurgell, i al Barri de Sant Josep d’Esclanyà, al terme municipal de Begur.

6.Imposició i ordenació de contribucions especials per a l’execució de l’enllumenat del carrer Santiago Rusiñol de Sa Riera.

7.Aprovació inicial de la Modificació puntual de la fitxa número 2 del Catàleg de masies i cases rurals del POUM de Begur.

8.Precs i preguntes.