Avui, 20,30h, ple de l’Ajuntament de Begur

07 nov 2017 09:00h

Ordre del dia:

 

1.Aprovació de les actes de les sessions anteriors en dates de 26-09-2017 i 24-10-2017.

 

2.Informacions d’alcaldia.

 

3.Aprovació inicial del pressupost general de la Corporació per a l’any 2018. Aprovació de les bases d’execució del pressupost i de la plantilla de personal. (Expedient 2391/2017).

 

4.Aprovació de codi de conducta dels alts càrrecs dels ens locals. (Expedient 2389/2’17).