Avui, a les 20,30, ple de l’Ajuntament de Begur

30 gen 2018

Ordre del dia:

  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
  2. Presa de possessió del càrrec de regidora de la Sra. Mònica Martínez Carrió per JuntsxBegur-Esclanyà-ERC-AM.
  3. Informacions d’alcaldia.
  4. Ratificació de l’acord de la Junta de Govern , de data de 27 de desembre de 2017, sobre modificació del contracte de recollida i transport de residus sòlids urbans , neteja viària i neteja de platges de Begur.-Aprovació del servei de recollida porta a porta durant l’anualitat de 2018.
  5. Estimació parcial de recurs de reposició contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de 28 de novembre de 2017, d’aprovació del conveni urbanístic amb l’Ajuntament de Palafrugell en relació a l’execució d’obres de vialitat al Sector Sud 1.1. Piverd Est, al terme municipal de Palafrugell i al barri de Sant Josep d’Esclanyà, al terme municipal de Begur.
  6. Concessió de subvencions a entitats, associacions i grups polítics municipals per a l’any 2018.
  7. Precs i preguntes.    

Categories: AjuntamentPolitica