Avui, a les 20,30h, ple de l’Ajuntament de Begur

27 feb 2018

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2.- Informacions d’Alcaldia

3.- Donar compte del Decret d’Alcaldia Núm. 2018-0041 de modificació de cartipàs municipal.

4.- Modificació de la plantilla de personal i relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Begur.

5.- Desestimació de reclamacions contra l’acord d’imposició i ordenació de contribucions especials per a l’execució de l’enllumenat públic del carrer Santiago Rusiñol de Sa Riera. Aprovació definitiva de l’acord d’imposició i d’ordenació de contribucions especials.

6.- Imposició i ordenació de contribucions especials per a l’execució de les obres d’enllumenat públic a Sa Punta, Fases 3A, 3B, 4A, 4B, 4C i 4D.

7.- Aprovació inicial de la modificació del Pla Parcial Urbanístic del Sector S-21 “Montcal-2”.

8.- Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM referida a l’ajust de la delimitació del sector S-6b Es Torradors (B) i els àmbits contigus.

9.- Aprovació provisional de la Modificació puntual de la fitxa número 2 del Catàleg de masies i cases rurals del POUM de Begur.

10.- Aprovació definitiva de de l’Ordenança Municipal de tramitació dels expedients urbanístics i d’activitats (OMTEUA).

11.- Aprovació inicial de l’expedient 1/2018, de modificació de crèdits del pressupost vigent.

 

 

 

 


Categories: AjuntamentPolitica