BAN d’Alcaldia: confirmació d’un focus d’Influència Aviària d’Alta Patogenicitat en un ànec

16 set 2022

S’insta a tots els particulars que mantenen aus de corral per autoconsum que comuniquin aquesta activitat a l’Oficina Comarcal del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

L’Ajuntament de Begur informa que per part de la Direcció General d’Agricultura s’ha comunicat la confirmació d’un focus d’Influència Aviària d’Alta Patogenicitat en un ànec.

Arran d’aquesta situació s’insta a tots els particulars que mantenen aus de corral per autoconsum que comuniquin aquesta activitat a l’Oficina Comarcal del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, situada a l’Avinguda del President Companys, 21, 17100 La Bisbal d’Empordà (Tel. 972 62 02 58).

Es recorda la importància i l’obligació de notificar qualsevol sospita de malaltia. En aquest sentit, es considera sospita de malaltia l’aparició d’algun dels següents signes:

. Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%.

. Disminució en la posta superior al 5% durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada.

. Mortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada.

. Qualsevol signe clínic o lesió post mortem sospitós d’influència aviar (tos, esternuts, llagrimeig, descarrega nasal/oral, anorèxia, cianosi del cap, cresta o barbeta, edema facial, diarrea, simptomatologia nerviosa, lesions hemorràgiques, etc).


Categories: Medi Ambient