BAN d’Alcaldia sobre el consum d’aigua

23 jun 2023

L’Ajuntament fa una crida a la població a col·laborar i a responsabilitzar-se en l’ús de l’aigua adoptant les mesures adequades per fer efectiu l’estalvi.

L’Agència Catalana de l’Aigua ha comunicat a l’Ajuntament de Begur que s’han començat a generar estalvis significatius en el consum d’aigua, tot i que encara no són suficients.

El mes d’abril la dotació de litres per habitant i dia ha estat de 357 litres, quan l’autorització màxima no podia ser superior a 159 litres.

Aquesta situació pot comportar repercussions econòmiques molt negatives pel nostre municipi, i per això des de l’Ajuntament encoratgem a la població a fer tots els esforços que estiguin a l’abast perquè el consum diari no sigui superior a 159 litres per persona, i així es puguin assolir les prescripcions obligatòries del Pla de sequera.

Us recordem les prohibicions d’ús d’aigua per a reg de jardins i gespa i l’ompliment de piscines.


Categories: Ajuntament