Ban de l’alcalde de Begur davant els excessos de facturació d’aigua del darrer trimestre

16 nov 2018

Davant la problemàtica sorgida durant les últimes setmanes, en els darrers rebuts del servei de subministrament d’aigua potable, corresponent al tercer trimestre del 2018, i que gestiona l’empresa concessionària AIGÜES DE CATALUNYA, SA, i amb la finalitat de resoldre els excessos de facturacions que s’haguessin pogut produir, S’INFORMA  als usuaris del servei que no estiguin d’acord amb el consum facturat, sobre les actuacions que haurien de dur a terme:

1.-Revisar la facturació des del tercer trimestre de 2017, al tercer trimestre de 2018, per comparar els consums habituals durant aquestes períodes i mirar s’hi s’ha produït algun excés en quant a metres cúbics consumits.

2.-Comprovar la lectura del comptador i mirar si hi ha alguna fuita, ja sigui a través del seu instal·lador o anotant les lectures durant 2 o 3dies.

3.-En el cas que sigui una fuita  la que hagi provocat l’excés de consum, s’haurà de presentar a AIGÜES DE CATALUNYA,SA, la següent documentació, demanant la refacturació:

-Factura dels treballs de reparació.

-Rebut o rebuts en els quals s’ha produït l’excés de consum derivat de la fuita.

4.-En el cas que l’excés de facturació hagi estat produït a causa dels metres cúbics consumits no derivats d’una fuita, cal adreçar-se a la companyia AIGÜES DE CATALUNYA,SA, amb la següent documentació:

-Factures dels darrers quatre trimestres, que demostri, a través d’aquest historial, un excés de consum pel que fa al tercer trimestre de 2018.

-Sol·licitud de refacturació, tenint en compte els consums habituals durant el darrer any.

La documentació es pot presentar, presencialment o telemàticament, a les següents adreces:

AIGÜES DE CATALUNYA, SA.

Oficina de Begur.-Av. Onze de Setembre -Galeries Casa Gran

Horari: dilluns, dimecres, dijous i divendres de 9 a 13,30 hores

Oficina d’Esclanyà.-Local Polivalent

Horari: dimarts de 9 a 13,30 hores

Correu electrònic.-gestioabonats@aiguesdecatalunya.comMés informació:

Categories: AjuntamentServeis